Pildistamise juhend

 1. Vajalik varustus:

  1. Fotoaparaat, telefon või muu pildistav seade, mis teeb .jpeg formaadis teravaid pilte

  2. Mittesobivateks pildistamisseadmeteks on NOKIA Symbian operatsioonisüsteemiga telefonid, kuna neil esineb tarkvaravigu, mis kodeerivad piltide juurde vale kellaaja. Konkreetselt on probleeme olnud mudelitega C1, X3, 300 ja 210, kuid probleeme võib esineda ka teiste mudelitega. Nimetatud seadmete kasutamisel võidakse Teie tulemus tühistada, sest tarkvara ei võimalda lugeda vigase kellaajaga pilte

  3. Pildistaval seadmel peab olema toimiv kell. Kui fotod on ilma korrektse ajamärketa, võib osa tulemustest jääda registreerimata. Soovitav on panna pildistava seadme kell õigeks enne võistlust. Vale kellaaeg ei mõjuta tulemust, kuni kell käib täpselt. Võistluse käigus ei tohi pildistava seadme kellaaega muuta (õigeks panna), tulemuseks võib olla osa tulemuste tühistamine.

  4. Sobiv pildi suurus: 1600x1200 pikselit~500KB (kuid mitte väiksem kui 1024x768 pikslit). Mida väiksem, seda parem, soovitavalt mitte üle 1MB, et lihtsustada finišis piltide kopeerimist

  5. USB ühenduskaabel või mälukaardilugeja, et võimaldada finišikohtunikul piltide kopeerimine.

  6. Fotoaparaadi vahetus võistluse käigus ei ole lubatud. Erandkorras, fotoaparaadi purunemise korral, võib peakorraldaja aktsepteerida pildistava seadme vahetust, aga see võib kaasa tuua osa tulemuste mitte arvestamise. Näiteks tühi patarei on ennetatav ning ei kuulu erakorralise juhtumi hulka.

     

 2. Kontrollpunkti läbimist tõendab võistleja pildistatud QR kood. Kontrollpunktis olevat QR koodiga tahvlit peab pildistama järgmiste reeglite järgi:

  1. Pilt peab olema terav

  2. Pildistama peab tahvliga samalt kõrguselt, mitte kõrgemalt ega madalamalt

  3. Pildistama peab risti tahvli pinnaga, mitte küljelt

  4. Pildistama peab maksimaalselt 1 meetri kauguselt

  5. Pildile ei tohi jääda kõrvalisi objekte, vaid ainult KP tahvel QR koodiga

  6. QR kood peab olema pildil tervenisti nähtav

  7. Ebaõnnestunud pilte ei pea kustutama, sest tarkvara tuvastab topelt tehtud pildid ise. Küll on tungivalt soovituslik teha kohe esimesel pildistamisel kvaliteetne ja reeglitele vastav jäädvustus

  8. Uduse või eelnevaid reegleid eirava foto korral võistleja antud KP läbimist ei arvestata.

  9. Kadunud QR koodiga kontrollpunkt tühistatakse kõigil võistlejatel

  10. Võistleja on võistluse lõpetanud, kui on pildistanud finišis asuvat kella koos QR koodiga tahvliga ja fotoaparaadi mälukaardil olevad pildid kohtuniku arvutisse kopeerinud

  11. Kohtunikele esitada ainult kontrollfotod!