Reeglid

Kõik osavõistlused peetakse korraldaja poolt kehtestatud reeglite kohaselt.

 

Võistlusklassid:

Üritustel võib võistlusklasse olla rohkem, aga karikasarja arvestust peetakse kahes võistlusklassis:

asfalt – kontrollpunktid on paigutatud selliselt, et enamuses on võimalik neid leida, kasutades tolmuvaba kattega teid.

kruus – kontrollpunktid asetsevad enamuses kruusakattega teede läheduses (ei soovita bike-dele)

 

Punktiarvestuse põhimõtted:

Võistlejale antakse karikasarja punkte vastavalt osavõistlusel saavutatud kohale: esimene koht – 1 punkt, teine koht 2 punkti jne.

Ühel või mitmel osavõistlusel mitteosalenud võistlejale lisatakse antud võistlusklassi viimase koha punktid, pluss 1 punkt.

Karikasarja võitja on võistleja, kes kogub kõige vähem punkte. Võrdsete punktide korral annab paremuse viimase osavõistluse parem tulemus.

Karikasarja arvestusse lähevad kõik etapid miinus üks etapp (nõrgima etapi tulemus).

 

Autasustamine:

Iga võistlusklassi kolme paremat autasustatakse karikatega. Korraldajad ja sponsorid võivad välja panna lisa- või eriauhindasid. Karikasarja võitjaid autasustatakse peale viimase etapi  tulemuste selgumist.