1. Ajakava

Laupäev 13.jaanuar 2018
10.00 - 10.40 Kogunemine ja lisaülesanne BO:KA pubis
10.40 - Võistlejate koosolek.
u. 11.00 - Start
u. 16.00 - Kontrollaeg
u. 16.30 - Autasustamine
 
Ööbimine
Ööbimine on võimalik Bo:Ka pubis või Männiaru puhkemajas

Registreerimisvorm "Kukemuna" orienteerumisele 13.jaanuaril 2018

2. Aeg ja koht

2.1 Võistlus toimub 13. jaanuaril üldiseks liikluseks avatud teedel Harjumaal .
2.2 Võistluse start asub Bo:Ka pubis, Pähklimetsa 8, Oru, 75103 Harju maakond.
2.3 Lisainfo ja kiireloomulised küsimused võistluse kohta tel. Heiko 5240848, Jaanus 51980911

3. Võistluse kirjeldus

3.1 Tegemist on valik-nutiorienteerumisega.
3.2 Võistluse põhidokumentideks on rajakaardid ja kontroll-leht (edaspidi KL).
3.3 Võistleja ülesandeks on leida võistlejate koosolekul kirjeldatud ülesandele ristsõna lahendamise näol korrektne ja õige lahend ning kirjutada vastus selleks ette nähtud kohale kontroll-lehel.
3.4 Läbitud kontrollpunktide (edaspidi KP) hulga osas arvestust ei peeta ning paremusjärjestust läbitud KP-de hulk otseselt ei mõjuta.
3.5 Igast KP-st leiab ristsõna vastavasse rivisse vastuse.
3.6 Võistlus võib sisaldada lisakatset, lisaülesandeid või lisaküsimusi mille käigus tuleb lahendada korraldajate poolt antud ülesanne.
3.7 Finiš: võistleja on võistluse lõpetanud, kui KL on finišikohtunikule üle antud.
3.8 Võistleja, kes on KL finišikohtunikule üle andnud, on võistluse lõpetanud, st. ta ei saa uuesti lehte võtta ja edasi võistelda.

4. Paremusjärjestus

4.1 Parimaks loetakse võistleja, kelle summaarne karistusi ja boonusi arvestav raja läbimise aeg on lühim ning kes on seejuures ära andnud kontroll-lehe kontrollaja piires.
4.2 Paremusjärjestuse moodustamisel lähtutakse järgmistest prioriteetidest alltoodud järjestuses:
a) Lühim summaarne aeg korrektse lõpptulemusega kontrollaja piires ära antud kontroll-lehe korral.
b) Lühim summaarne aeg vale või puuduliku lõpptulemusega kontrollaja piires ära antud kontroll-lehe korral.
c) Lühim summaarne aeg korrektse lõpptulemusega kontrollaega ületatult ära antud kontroll-lehe korral.
d) Lühim summaarne aeg vale või puuduliku lõpptulemusega kontrollaega ületatult ära antud kontroll-lehe korral.
e) Punktis 10.7 nimetatud kiiruseületamise karistuse saanud võistleja olenemata raja läbimisest ja kontroll-lehe äraandmise ajast.
4.3 Aega mõõdetakse minuti täpsusega.
4.4 Kui sama minuti sees annab finišikohtunikule KL üle mitu võistlejat, siis paremusjärjestuses kõrgemale paigutatakse varem KL üle andnud võistleja.

5. Rada ja kontrollpunktide tähistus

5.1 Rada on läbitav igat tüüpi sõiduautoga.
5.2 KP-d on kaardil tähistatud punase ringiga.
5.3 Maastikul on kasutusel looduslikult ja inimtegevuse tagajärjel tekkinud püsivad tähistused.

6. Võistlusmasinad, võistlejad, võistlusklassid, varustus

6.1 Võistelda on lubatud kuni 3,5 tonnise registrimassiga autoga või mootorrattaga.
6.2 Keelatud on võistelda rendiautoga.
6.3 Keelatud on võistelda ATV-ga.
6.4 Keelatud on usulised, poliitilised ja rassistlikud loosungid sõidukitel.
6.5 Sõiduk peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.
6.6 Lubatud on igasugused lisamõõteriistad.
6.7 Võistlejal on lubatud ja soovituslik kaasa võtta vanuse- ja soopiiranguta nutikas orienteeruja (kaardilugeja).
6.8 Arvestust peetakse ühes klassis.
6.9 Seoses kiiruse ja läbitud teekonna tuvastamise vajadusega on kohustuslik igal ekipaažil omada nutitelefoni (Android), millel oleks ka GPS ning toimiv internet ja laadimise võimalus. Kasutame uut mobiiliäppi, mille saab alla laadida siit: http://www.nutilogi.ee/dl

7. Vajalikud dokumendid

7.1 Registreerimisankeet (eeltäidetakse orienteerumise kodulehel või kohapeal).
7.2 Kõik liiklusseadusega nõutavad dokumendid.

8. Registreerimine ja osavõtumaks

8.1 Eelregistreeruda saab internetis oleva registreerimisankeedi kaudu kuni 11.01.2018 kell 23:59.
8.2 Osavõtutasu eelregistreerunud ekipaazi kohta – 10 € ekipaaž + 5 € inimese kohta tiimis (lapsed kuni 12 tasuta).
8.3 Osavõtutasu ekipaazile, kes ei ole eelregistreerunud +10 € võrreldes p.8.2 märgituga.
8.4 Kohapeal saab registreeruda võistluspäeval ajavahemikul 10.00-10.30 juhul kui kaarte jätkub.
8.5 Võistlus toimub, kui startimas on vähemalt 5 ekipaazi.
8.6 Võistlusele lubatakse maksimaalselt 30 ekipaazi.
8.7 Kohapeal on võimalus ka süüa saada, kuid ainult ette tellides! Registreerimisel tuleb märkida mitu inimest ekipaažis õhtul süüa soovib.
Hommikusöök enne starti: 1 soolane ja 1 magus pirukas pluss soe jook (Tee, Kohv) 3,5 eurot
Õhtusöök peale finišit: seapraad 7 eurot.

9. Üldised kohustused

9.1 Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma liiklusseaduse nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust sõidukijuht.
9.2 Võistlejad on kohustatud kasutama liiklemiseks ainult avalikuks kasutamiseks ette nähtud teid ja tänavaid. Keelatud on sõitmine väljaspool teed (põllud, muruplatsid, järveäärne või mererand, otse läbi metsa jne).
9.3 Punkti saabudes ja punktist lahkudes käitu mõistlikult ja ära anna „ketsi“. Mõtle, kas sa tahaksid, et sinu maja ees keegi muru tagurpidi keerab?
9.4 Võistluse käigus on võistlussõiduki hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil.
9.5 Võistlusel kehtib üldine kiiruspiirang 70km/h.

10. Karistused

10.1 Kontrollajaks mittefinišeerumine – võistleja paremusjärjestust arvestatakse vastavalt juhendi punktile 4.2.
10.2 Väljaspool avalikuks liikluseks ette nähtud teed (näit üle põllu, läbi metsa jne) sõitmine – diskvalifitseerimine.
10.3 Kohtuniku poolt fikseeritud jäme (no selline väga jäme) liiklusseaduse rikkumine – diskvalifitseerimine.
10.4 Kohtunike korralduste (näiteks, mitte teretamine vms ebaviisakus) mittetäitmine – diskvalifitseerimine.
10.5 Rajatähiste tahtlik rikkumine või teisaldamine – diskvalifitseerimine.
10.6 Gispo tarkvara abil tuvastatud kiiruse ületamise korral kuni 10 km/h lisatakse finiseerumisajale 5 minutit iga ületamise 10 sekundi kohta.
10.7 Gispo tarkvara abil tuvastatud kiiruse ületamise korral üle 10 km/h diskvalifitseeritakse võistleja ning antakse tulemuseks viimase koha punktid+1 punkt.
10.8 Gispo tarkvara väljalülitamine sõidu kestel võrdsustatakse tahtliku kiiruseüleamisena ja rakendatakse punktis 10.7 nimetatud tingimusi.

11. Protestid

11.1 Protestid ei tule kõne allagi. Kui siiski, siis lahendab need peakohtunik juhul kui aega saab.

12. Autasustamine

12.1 Unikaalse võistlussümboolikaga autasustatakse kolme parimat ekipaaži.
12.2 Loosiauhindadega autasustatakse ekipaaze, kellel on varem tehtud diil "Loosijumalaga"
12.3 Korraldaja ja võistluse sponsorid võivad välja panna eriauhindu.
12.4 Kõik ekipaažid võivad vabalt valitud auhindu ka auhinnalauale juurde tuua.

13. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab peakohtunik kohapeal