"Kukemuna" orienteerumine - juhend

1. Ajakava

Laupäev 13.jaanuar 2018
10.00 - 10.40 Kogunemine ja lisaülesanne BO:KA pubis
10.40 - Võistlejate koosolek.
u. 11.00 - Start
u. 16.00 - Kontrollaeg
u. 16.30 - Autasustamine
 
Ööbimine
Ööbimine on võimalik Bo:Ka pubis või Männiaru puhkemajas

Registreerimisvorm "Kukemuna" orienteerumisele 13.jaanuaril 2018

2. Aeg ja koht

2.1 Võistlus toimub 13. jaanuaril üldiseks liikluseks avatud teedel Harjumaal .
2.2 Võistluse start asub Bo:Ka pubis, Pähklimetsa 8, Oru, 75103 Harju maakond.
2.3 Lisainfo ja kiireloomulised küsimused võistluse kohta tel. Heiko 5240848, Jaanus 51980911

3. Võistluse kirjeldus

3.1 Tegemist on valik-nutiorienteerumisega.
3.2 Võistluse põhidokumentideks on rajakaardid ja kontroll-leht (edaspidi KL).
3.3 Võistleja ülesandeks on leida võistlejate koosolekul kirjeldatud ülesandele ristsõna lahendamise näol korrektne ja õige lahend ning kirjutada vastus selleks ette nähtud kohale kontroll-lehel.
3.4 Läbitud kontrollpunktide (edaspidi KP) hulga osas arvestust ei peeta ning paremusjärjestust läbitud KP-de hulk otseselt ei mõjuta.
3.5 Igast KP-st leiab ristsõna vastavasse rivisse vastuse.
3.6 Võistlus võib sisaldada lisakatset, lisaülesandeid või lisaküsimusi mille käigus tuleb lahendada korraldajate poolt antud ülesanne.
3.7 Finiš: võistleja on võistluse lõpetanud, kui KL on finišikohtunikule üle antud.
3.8 Võistleja, kes on KL finišikohtunikule üle andnud, on võistluse lõpetanud, st. ta ei saa uuesti lehte võtta ja edasi võistelda.

4. Paremusjärjestus

4.1 Parimaks loetakse võistleja, kelle summaarne karistusi ja boonusi arvestav raja läbimise aeg on lühim ning kes on seejuures ära andnud kontroll-lehe kontrollaja piires.
4.2 Paremusjärjestuse moodustamisel lähtutakse järgmistest prioriteetidest alltoodud järjestuses:
a) Lühim summaarne aeg korrektse lõpptulemusega kontrollaja piires ära antud kontroll-lehe korral.
b) Lühim summaarne aeg vale või puuduliku lõpptulemusega kontrollaja piires ära antud kontroll-lehe korral.
c) Lühim summaarne aeg korrektse lõpptulemusega kontrollaega ületatult ära antud kontroll-lehe korral.
d) Lühim summaarne aeg vale või puuduliku lõpptulemusega kontrollaega ületatult ära antud kontroll-lehe korral.
e) Punktis 10.7 nimetatud kiiruseületamise karistuse saanud võistleja olenemata raja läbimisest ja kontroll-lehe äraandmise ajast.
4.3 Aega mõõdetakse minuti täpsusega.
4.4 Kui sama minuti sees annab finišikohtunikule KL üle mitu võistlejat, siis paremusjärjestuses kõrgemale paigutatakse varem KL üle andnud võistleja.

5. Rada ja kontrollpunktide tähistus

5.1 Rada on läbitav igat tüüpi sõiduautoga.
5.2 KP-d on kaardil tähistatud punase ringiga.
5.3 Maastikul on kasutusel looduslikult ja inimtegevuse tagajärjel tekkinud püsivad tähistused.

6. Võistlusmasinad, võistlejad, võistlusklassid, varustus

6.1 Võistelda on lubatud kuni 3,5 tonnise registrimassiga autoga või mootorrattaga.
6.2 Keelatud on võistelda rendiautoga.
6.3 Keelatud on võistelda ATV-ga.
6.4 Keelatud on usulised, poliitilised ja rassistlikud loosungid sõidukitel.
6.5 Sõiduk peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.
6.6 Lubatud on igasugused lisamõõteriistad.
6.7 Võistlejal on lubatud ja soovituslik kaasa võtta vanuse- ja soopiiranguta nutikas orienteeruja (kaardilugeja).
6.8 Arvestust peetakse ühes klassis.
6.9 Seoses kiiruse ja läbitud teekonna tuvastamise vajadusega on kohustuslik igal ekipaažil omada nutitelefoni (Android), millel oleks ka GPS ning toimiv internet ja laadimise võimalus. Kasutame uut mobiiliäppi, mille saab alla laadida siit: http://www.nutilogi.ee/dl

7. Vajalikud dokumendid

7.1 Registreerimisankeet (eeltäidetakse orienteerumise kodulehel või kohapeal).
7.2 Kõik liiklusseadusega nõutavad dokumendid.

8. Registreerimine ja osavõtumaks

8.1 Eelregistreeruda saab internetis oleva registreerimisankeedi kaudu kuni 11.01.2018 kell 23:59.
8.2 Osavõtutasu eelregistreerunud ekipaazi kohta – 10 € ekipaaž + 5 € inimese kohta tiimis (lapsed kuni 12 tasuta).
8.3 Osavõtutasu ekipaazile, kes ei ole eelregistreerunud +10 € võrreldes p.8.2 märgituga.
8.4 Kohapeal saab registreeruda võistluspäeval ajavahemikul 10.00-10.30 juhul kui kaarte jätkub.
8.5 Võistlus toimub, kui startimas on vähemalt 5 ekipaazi.
8.6 Võistlusele lubatakse maksimaalselt 30 ekipaazi.
8.7 Kohapeal on võimalus ka süüa saada, kuid ainult ette tellides! Registreerimisel tuleb märkida mitu inimest ekipaažis õhtul süüa soovib.
Hommikusöök enne starti: 1 soolane ja 1 magus pirukas pluss soe jook (Tee, Kohv) 3,5 eurot
Õhtusöök peale finišit: seapraad 7 eurot.

9. Üldised kohustused

9.1 Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma liiklusseaduse nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust sõidukijuht.
9.2 Võistlejad on kohustatud kasutama liiklemiseks ainult avalikuks kasutamiseks ette nähtud teid ja tänavaid. Keelatud on sõitmine väljaspool teed (põllud, muruplatsid, järveäärne või mererand, otse läbi metsa jne).
9.3 Punkti saabudes ja punktist lahkudes käitu mõistlikult ja ära anna „ketsi“. Mõtle, kas sa tahaksid, et sinu maja ees keegi muru tagurpidi keerab?
9.4 Võistluse käigus on võistlussõiduki hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil.
9.5 Võistlusel kehtib üldine kiiruspiirang 70km/h.

10. Karistused

10.1 Kontrollajaks mittefinišeerumine – võistleja paremusjärjestust arvestatakse vastavalt juhendi punktile 4.2.
10.2 Väljaspool avalikuks liikluseks ette nähtud teed (näit üle põllu, läbi metsa jne) sõitmine – diskvalifitseerimine.
10.3 Kohtuniku poolt fikseeritud jäme (no selline väga jäme) liiklusseaduse rikkumine – diskvalifitseerimine.
10.4 Kohtunike korralduste (näiteks, mitte teretamine vms ebaviisakus) mittetäitmine – diskvalifitseerimine.
10.5 Rajatähiste tahtlik rikkumine või teisaldamine – diskvalifitseerimine.
10.6 Gispo tarkvara abil tuvastatud kiiruse ületamise korral kuni 10 km/h lisatakse finiseerumisajale 5 minutit iga ületamise 10 sekundi kohta.
10.7 Gispo tarkvara abil tuvastatud kiiruse ületamise korral üle 10 km/h diskvalifitseeritakse võistleja ning antakse tulemuseks viimase koha punktid+1 punkt.
10.8 Gispo tarkvara väljalülitamine sõidu kestel võrdsustatakse tahtliku kiiruseüleamisena ja rakendatakse punktis 10.7 nimetatud tingimusi.

11. Protestid

11.1 Protestid ei tule kõne allagi. Kui siiski, siis lahendab need peakohtunik juhul kui aega saab.

12. Autasustamine

12.1 Unikaalse võistlussümboolikaga autasustatakse kolme parimat ekipaaži.
12.2 Loosiauhindadega autasustatakse ekipaaze, kellel on varem tehtud diil "Loosijumalaga"
12.3 Korraldaja ja võistluse sponsorid võivad välja panna eriauhindu.
12.4 Kõik ekipaažid võivad vabalt valitud auhindu ka auhinnalauale juurde tuua.

13. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab peakohtunik kohapeal

Koondtabel Hulkur 2017 - Peale VII etappi

Koht Võistleja I II III IV V VI VII -nõrgim Kokku
1 Kukemuna 6 4 1 1 1 10 4 10 17
2 Maitliis 1 2 3 6 4 12 2 12 18
3 Libekala 9 5 8 2 2 4 1 9 22
4 Orienteerujad 2 1 4 8 20 2 5 20 22
5 The Ö Team 46 3 18 3 6 1 3 46 34
6 Metskassid 11 6 2 9 3 8 6 11 34
7 Roki 8 7 7 14 8 3 10 14 43
8 OhjaAh 12 9 19 10 5 6 9 19 51
9 Hulgused 3 10 10 11 7 13 11 11 52
10 Uus Proov 4 16 9 18 20 11 15 20 73
11 Tammekad 14 16 23 12 13 15 8 23 78
12 Kulgejad 5 11 24 5 20 24 15 24 80
13 Neli Tankisti 16 16 11 18 20 5 15 20 81
14 Dora8 33 8 14 16 9 24 15 33 86
15 RMK 24 16 12 4 20 24 15 24 91
16 Dodekaeeder 44 13 17 13 17 20 12 44 92
17 Kalehed 26 14 22 18 14 18 7 26 93
18 Talikama 25 12 24 15 20 9 15 25 95
19 Veovõll 46 16 5 18 20 24 15 46 98
20 Nostalgikud 46 16 6 18 20 24 15 46 99
21 Maksuamet 7 16 24 18 20 24 15 24 100
22 Kaibao 46 16 24 18 20 7 15 46 100
23 Lillekesed 43 15 16 17 18 22 14 43 102
24 Team Angerja 46 16 24 18 15 16 13 46 102
25 Team Subaru 10 16 24 18 20 24 15 24 103
26 1337 13 16 24 18 20 24 15 24 106
27 Amatöörid 46 16 13 18 20 24 15 46 106
28 Päti Kamp 46 16 24 7 20 24 15 46 106
29 Redenekk Reissing 46 16 24 18 20 14 15 46 107
30 Eesrindlikud 46 16 24 18 10 24 15 46 107
31 Ööle 15 16 24 18 20 24 15 24 108
32 Raudsõrmus 46 16 24 18 11 24 15 46 108
33 Tragid 46 16 15 18 20 24 15 46 108
34 Metsakutsu 46 16 24 18 12 24 15 46 109
35 Lehm Madu Uss 17 16 24 18 20 24 15 24 110
36 Algajad 46 16 24 18 20 17 15 46 110
37 Lohemadu 18 16 24 18 20 24 15 24 111
38 Madris 19 16 24 18 20 24 15 24 112
39 Abirattad 46 16 24 18 20 19 15 46 112
40 100 Ja Seened 20 16 24 18 20 24 15 24 113
41 Elsa ja Saemehed 46 16 24 18 16 24 15 46 113
42 Santovi Garage 46 16 20 18 20 24 15 46 113
43 Ossid 21 16 24 18 20 24 15 24 114
44 Kurjad Prussakad 37 16 21 18 20 24 15 37 114
45 SEP 46 16 24 18 20 21 15 46 114
46 Metsanotsu 22 16 24 18 20 24 15 24 115
47 Rokk 23 16 24 18 20 24 15 24 116
48 Sõjaprintsess ja pikapäe.. 46 16 24 18 20 23 15 46 116
49 Tiim Maarja Ja.... 46 16 24 18 19 24 15 46 116
50 Koma 27 16 24 18 20 24 15 27 117
51 Omas Tempos 28 16 24 18 20 24 15 28 117
52 Pastor 29 16 24 18 20 24 15 29 117
53 Kuujänesed 30 16 24 18 20 24 15 30 117
54 Rahaaugust 31 16 24 18 20 24 15 31 117
55 Qratsanikud 32 16 24 18 20 24 15 32 117
56 Upitaja 34 16 24 18 20 24 15 34 117
57 Kurisookaru 35 16 24 18 20 24 15 35 117
58 Juulius 36 16 24 18 20 24 15 36 117
59 Pähkel 38 16 24 18 20 24 15 38 117
60 CAT 39 16 24 18 20 24 15 39 117
61 Vahmiil 40 16 24 18 20 24 15 40 117
62 Mustangi Poisid 41 16 24 18 20 24 15 41 117
63 Hobikas 42 16 24 18 20 24 15 42 117
64 Kiired & Eksinud 45 16 24 18 20 24 15 45 117

Tulemused Hulkur 2017-7

Nr. Ekipaaz
Lõpetamise kellaaeg
Ristsõna lahendus
Punktid
Viktoriin
           
1 Libekala 15:33 - 46 - 50-> 13:57 Korrektne lõppvastus 1 7
2 Maitliis 15:53 - 46 -20 -> 14:47 Korrektne lõppvastus 2 -
3 Pöösas öövastav... 15:52 - 46 -> 15:06 Korrektne lõppvastus 3 6
4 Kukemuna 15:41 - 10 -> 15:31 Korrektne lõppvastus 4 -
5 Orienteerujad 17:01 - 40 -> 16:21 Korrektne lõppvastus 5 -
6 Metskassid 17:54 - 46 - 50 + 20 -> 16:38 Korrektne lõppvastus 6 1
7 Kalehed 17:50 - 46 -> 17:04 Korrektne lõppvastus 7 11
8 Tammekad 17:52 Korrektne lõppvastus 8 5
9 OhjaAh 16:29 - 46 - 40 + 10 + 5 -> 15:18 Ebakorrektne lõppvastus 9 8
10 Roki 16:37 - 46 - 40 + 20 -> 15:31 Ebakorrektne lõppvastus 10 2
11 Hulgused 16:15 - 50 + 10 + 20 -> 15:55 Ebakorrektne lõppvastus 11 3
12 Dodekaeeder 17:05 + 2h -> 19:05 Ebakorrektne lõppvastus 12 -
13 Team Angerja 18:00 + 1h20 + 20 -> 19:40 Ebakorrektne lõppvastus 13  
14 Lillekesed 18:00 + 20 + 2h -> 20:25 Ebakorrektne lõppvastus 14 4
15 Korraldaja       9
16 Hulkur       10