Tarvajaht 2018 juhend

StreetMoto orienteerumissarja VII etapp

1. Aeg ja koht
1.1 Tarvajaht 2018 toimub laupäeval, 29 septembril, 2018. aastal üldiseks liikluseks avatud teedel.
1.2 Start ja finiš on Samblamäe Hostelis (Mõedaka küla, Rägavere vald,  Lääne-Virumaa)          
1.3 Lisakatsed (LK) toimuvad võistluskaardil märgitud kohtades
1.4 Võistluse lõpetamine, autasustamine ja afterparty toimub Samblamäe Hostelis.
1.5 Info võistluse kohta:  üldised küsimused ja kruusarada:  isakene 56 486769
                                    asfaldirada: Imre 50 28749; Mehis 52 04420
Võistluse ametlik kodulehekülg asub orienteerumine.streetmoto.ee

Majutuse reserveerimine Samblamäe Hostelis: isakene 56 486769

2. Ajakava:

Reede, 28 september, 2018
Varajaste tulijate saabumine, jällenägemisrituaalid, vastastikune vaimu nõrgestamine.
 
Laupäev, 29 september, 2018
10:00 – 11:30 Eelregistreerimine Samblamäe Hostelis .
12:00 – 13.00 Orienteerumise START Samblamäe Hosteli parklast.
18.00-19.00 Orienteerumise FINIŠ  Samblamäe Hosteli parklas
19:30 Finiši ala suletakse                                                  
Õhtul: *Afterparty
           *Tarvajahi parimate autasustamine
           *Afterparty jätkub
           *Streetmoto Orienteerumise Karikasarja üldarvestuse parimate autasustamine.
           *Streetmoto Orienteerumise Karikasarja peaauhindade loosimine enim osalenud võistlejate vahel. NB! Loosimises osalevad ainult kohalviibivad võistlejad!
           *Afterparty jätkub


Pühapäev, 30. september 2018
Ärkamine, kindlaks tegemine, kus ärkasid, hügieeniprotseduurid, hommikueine, laagri kokku korjamine, südantlõhestav jällenägemise soovimine.
Kel vähegi aega, jaksu ja tahtmist on, QR-koodide kokkukorjamine.

NB! Korraldaja jätab õiguse teha muudatusi ajakavasse!
Kohapeal kehtib maksevahendina ainult SULARAHA!

3. Võistluse kirjeldus:
3.1 Orienteerumine toimub kahes klassis – asfalt (ASF) ja kruus (KRU). Eraldi arvestust peetakse nais- ja meesvõistlejate vahel.
3.2 Põhidokumendiks on rajakaart (RK). 
3.3 Rajakaardil (RK) on märgitud erineva väärtusega kontrollpunktid (KP-d).
3.4 Võistleja ülesandeks on:
     pildistada RK märgitud kohtades olevaid QR-koode vastavalt p. 4 juhendile.
     läbida trass etteantud kontrollajas;
     lisakatsete (LK) läbimine on vabatahtlik ja LK toimumise info on rajakaardil;
3.5 JPG-formaadis pildifailid esitada finisikohtunikule peale finiseerumist max 30 min jooksul.
3.6 Start – peale stardiKP pildistamist annab kohtunik võistlejatele üle rajakaardi.
3.7 Finiš -- võistleja on orienteerumise lõpetanud, kui ta on pildistanud finishi QR-koodi ning max 30 min jooksul esitanud JPG-formaadis pildifailid finisikohtunikule.

4. PILDISTAMISE JUHEND

 1. Vajalik varustus:

  1. Fotoaparaat, telefon või muu pildistav seade, mis teeb .jpeg formaadis teravaid pilte

  2. Mittesobivateks pildistamisseadmeteks on NOKIA Symbian operatsioonisüsteemiga telefonid, kuna neil esineb tarkvaravigu, mis kodeerivad piltide juurde vale kellaaja. Konkreetselt on probleeme olnud mudelitega C1, X3, 300 ja 210, kuid probleeme võib esineda ka teiste mudelitega. Nimetatud seadmete kasutamisel võidakse Teie tulemus tühistada, sest tarkvara ei võimalda lugeda vigase kellaajaga pilte

  3. Pildistaval seadmel peab olema toimiv kell. Kui fotod on ilma korrektse ajamärketa, võib osa tulemustest jääda registreerimata. Soovitav on panna pildistava seadme kell õigeks enne võistlust. Vale kellaaeg ei mõjuta tulemust, kuni kell käib täpselt. Võistluse käigus ei tohi pildistava seadme kellaaega muuta (õigeks panna), tulemuseks võib olla osa tulemuste tühistamine.

  4. Sobiv pildi suurus: 1600x1200 pikselit~500KB (kuid mitte väiksem kui 1024x768 pikslit). Mida väiksem, seda parem, soovitavalt mitte üle 1MB, et lihtsustada finišis piltide kopeerimist

  5. USB ühenduskaabel või mälukaardilugeja, et võimaldada finišikohtunikul piltide kopeerimine.

  6. Fotoaparaadi vahetus võistluse käigus ei ole lubatud. Erandkorras, fotoaparaadi purunemise korral, võib peakorraldaja aktsepteerida pildistava seadme vahetust, aga see võib kaasa tuua osa tulemuste mitte arvestamise. Näiteks tühi patarei on ennetatav ning ei kuulu erakorralise juhtumi hulka.


 2. Kontrollpunkti läbimist tõendab võistleja pildistatud QR kood. Kontrollpunktis olevat QR koodiga tahvlit peab pildistama järgmiste reeglite järgi:

  1. Pilt peab olema terav

  2. Pildistama peab tahvliga samalt kõrguselt, mitte kõrgemalt ega madalamalt

  3. Pildistama peab risti tahvli pinnaga, mitte küljelt

  4. Pildistama peab maksimaalselt 1 meetri kauguselt

  5. Pildile ei tohi jääda kõrvalisi objekte, vaid ainult KP tahvel QR koodiga

  6. QR kood peab olema pildil tervenisti nähtav

  7. Ebaõnnestunud pilte ei pea kustutama, sest tarkvara tuvastab topelt tehtud pildid ise. Küll on tungivalt soovituslik teha kohe esimesel pildistamisel kvaliteetne ja reeglitele vastav jäädvustus

  8. Uduse või eelnevaid reegleid eirava foto korral võistleja antud KP läbimist ei arvestata.

  9. Kadunud QR koodiga kontrollpunkt tühistatakse kõigil võistlejatel

  10. Võistleja on võistluse lõpetanud, kui on pildistanud finišis asuvat kella koos QR koodiga tahvliga ja fotoaparaadi mälukaardil olevad pildid kohtuniku arvutisse kopeerinud

  11. Kohtunikele esitada ainult kontrollfotod!

 

5. Radade iseloomustus ja kontrollpunktide (KP) tähistus
5.1 Kruus – rada kulgeb valdavalt kruusa- ja pinnasteedel.
5.2 Asfalt – rada kulgeb valdavalt tolmuvaba kattega teedel.
5.3 Lihtsad KP-d on tähistatud kaardil punase ringiga. Keskmise raskusega KP-d on tähistatud punase kolmnurgaga. Rasked KP-d on tähistatud kaardil punase ruuduga.
5.4 Lisakatsed (LK) on võistluskaardil märgitud.

6. Punktiarvestus:

6.1 Kruusa punktiarvestus:

 • Lihtsad KP-d on väärtusega 31 punkti ja tähistatud kaardil punase ringiga, asuvad hästi sõidetaval kruusateel.
 • Keskmise raskusega KP-d on väärtusega 52 punkti ja tähistatud kaardil punase kolmnurgaga, asuvad enamasti metsateedel või pinnasteedel.
 • Rasked KP-d on väärtusega 73 punkti ja  tähistatud kaardil punase ruuduga. Neisse punktidesse jõudmiseks peab veidi vaeva nägema, märja ilma korral võib asfaldirehvidel kulgejatel kohalejõudmine raskusi tekitada.

6.2 Asfaldi punktiarvestus

 • Lihtsad KP-d on väärtusega 31 punkti ja tähistatud kaardil punase ringiga, asuvad kõvakattega tee vahetus läheduses.
 • Keskmise raskusega KP-d on väärtusega 52 punkti ja tähistatud kaardil punase kolmnurgaga, paigutatud kruusakattega tee äärde mõistlikus kauguses asfaldist.
 • Rasked KP-d on väärtusega 73 punkti ja tähistatud kaardil punase ruuduga. Neisse punktidesse jõudmiseks peab veidi (jala)vaeva nägema.

6.3 Rajakaardil võib olla KP-sid, kuhu juurde RK-l teed ei lähe. Selliste KP-de leidmise eest on ette nähtud üks aste kõrgem punktisumma, kui raskusaste ette näeb. Ehk siis, lihtsad KP-d
     on väärtusega 52 punkti ja tähistatud kaardil punase kolmnurgaga,  keskmise raskusega KP-d on väärtusega 73 punkti ja tähistatud kaardil punase ruuduga. Hea tulemuse saamiseks
     on soovitatav kaasa võtta detailse kaardiga (näit. EOMAP, Regio) GPS, selle puudumisel detailne paberkandjal maanteede kaart (näit. Regio maanteede kaart) või mingi muu täpne
     orienteerumisabinõu vastavalt võistleja isiklikule äranägemisele.
6.4 Rajal võib leiduda ka boonuspunkte, ole tähelepanelik! Iga boonuspunkt on väärt 41 punkti.
6.5 Iga LK läbimisel saadakse punkte järgmiselt: kõik osalejad saavad 31 punkti pluss lisaks võitja – 50 punkti, teine koht – 50 miinus 1 punkt, jne.) LK mitteosalenud võistleja punkte ei
      saa. Lisakatse arvestust peetakse ASF ja KRU eraldi.
6.6 Võistluse võidab võistleja, kes kogub summaarselt kõige suurema punktisumma (orienteerumise KP punktid + lisakatsete (LK) tulemused  + boonuspunktid - karistuspunktid).
6.7 Võrdse punktisumma kogumisel eelistatakse orienteerumisel rohkem punkte kogunud võistlejat. Kui ka siis on tulemus võrdne, eelistatakse võistlejat, kellel on vähem karistuspunkte.

7. Võistlusmasinad, võistlejad, võistlusklassid, varustus
7.1 Lubatud võistelda kuni kolmerattalise sõidukiga.
7.2 Võistlusratas peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud nõuetele (võistleja omal vastutusel).
7.3 Võistlejal on vajalik fotode tegemise vahend vastavalt p.4 kirjeldatule.
7.4 Lubatud on kasutada igasuguseid navigatsioonivahendeid.
7.5 Võistlejal on lubatud kaasa võtta kaassõitja (kaardilugeja).
7.6 Vastavalt Liiklusseadusele vajalikud dokumendid.
7.7 Igal võistlejal peab orienteerumisvõistluse ajal olema kaasas töötav (ja laetud akuga) mobiiltelefon mille number on esitatatud registreerimisel. NB! See on ohutusnõue!

8. Registreerimine ja osavõtumaks
8.1 Registreeruda saab internetis Orienteerumissarja kodulehel oleva registreerimisankeedi alusel või kohapeal enne starti.
8.2 Kulutuste osaliseks kompenseerimiseks on kehtestatud (võistleja kohta) osavõtutasu.
8.3 Ette registreerides tuleb osavõtu eest maksta 25 € enne 26.09 kell 23:59
8.4 Registreerudes kohapeal tuleb tasuda 35 €. Kaassõitja ei pea tasuma osavõtutasu.
8.5 Osavõtutasu kanda Heldur Uibo pangakontole  EE241010010451442019, selgitusse lisada „Tarvajaht“ ja võistlejanimi ning võistlusklass.
8.6 Osalustasu maksmine kohapeal on võimalik ainult sularahas.
8.7 Võistlus toimub kui startijaid on üle 3 võistleja ühes võistlusklassis.

9. Üldised kohustused
Võistlejad on kohustatud:
 - kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseaduse nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusratta juht.
 - elumajade läheduses liikuma ettevaatlikult ja mõistliku kiirusega.
 - mitte kahjustama külvatud põlde, metsa, muru ning noorendikke
 Võistluse käigus on võistlusratta hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil.

10. Karistused
10.1 Võistluse ajal kohtunike poolt fikseeritud raske LS rikkumine -- diskvalifitseerimise.
10.2 Finishi kontrollaja ületamine annab iga hilinetud minuti kohta 15 karistuspunkti. Loendus algab esimesel sekundil, mis ületab kontrollaega.
10.3 Kohtunike korralduste mittetäitmine -- diskvalifitseerimine.
10.4 Rajatähiste tahtlik rikkumine või teisaldamine – diskvalifitseerimine.
10.4 Linnulennult mõõdetuna kahe KP vahemaal keskmise kiiruse 70km/h ületamine -- iga ületatud 1km/h = -20 punkti.

11. Protestid
Protestid ei tule kõne allagi.  Kui aga siiski, siis kõik  protestid lahendab kohtunikekogu kohapeal. Kui kokku juhtuvad kogunema ja parajasti aega ja tahtmist juhtub olema.

12. Autasustamine
 Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat.

13. Korraldajad
 Võistluse korraldaja on Rakvere Raibe RC
 Peakohtunik: Heldur (isakene) Uibo 

14. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused, olukorrad, seisukorrad ja järjekorrad lahendab peakohtunik kohapeal.