Villu Võitlused 2015 juhend

1. Aeg ja koht

1.1. Villu Võitlused 2015  toimub laupäeval, 26. septembril 2015. aastal üldiseks liikluseks avatud teedel.
1.2. Start asub Järvakandis Club Cinema parklas. Koordinaadid 58.777558, 24.817531
1.3. Finiš asub Adila Camp puhkekeskuses, Pihali küla, Kohila vald, Raplamaa.
 Koordinaadid 59.140161, 24.593537
1.4. Lisakatse (LK) toimub Järvakandis 10.00-13.00. Lisainfo stardialalt.
1.5. Võistluse lõpetamine, autasustamine, hooaja kokkuvõtmine ja after-party toimub Adila Camp puhkekeskuses.
1.6. Rada – Kruus Villu 53960123, Asfalt Raul 5272643. Majutus ja üldised küsimused – Villu 53960123   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1.7. Võistluse kodulehekülg asub www.streetmoto.ee/orienteerumissari ning www.villuvoitlused.weebly.com


2. Ajakava

Reede, 25. September 2015
16:00 Avatud majutuseks Järvakandi Noortekeskuse uksed.
Reedese majutuse info ja broneerimine Mikk Merekivi 53069253,
http://www.jarvakandi.ee/index.php/86-slide-show/234-jarvakandi-avatud-noortekeskus
Hinnad: 2 eur telginägu, 6 eur oma magamis asjad ja nende voodimadrats, 10 eur täiskomplekt magamiseks.
Before party saab hoo sisse Club Cinemas.

Laupäev, 26. september 2015
10:00 - 11:30 Eelregistreerimine Club Cinema parklas. Keha kinnitamine Club Cinema kohvikus.
10:00 - 13.00 Avatud LK Järvakandis
12:00 Orienteerumise START Club Cinema parklast.
16:00 Avatud finiš Adila Camp puhkekeskuses.
18:00 KONTROLLAEG orienteerumise lõpetamiseks Adila Camp puhkekeskuses.
20:00 Finiši ala suletakse
Õhtul after-party ja autasustamine.

Pühapäev, 27.september 2015
Hommikusöök, kojusõit jmt.

NB! Korraldaja jätab õiguse teha ajakavasse muudatusi!
Kohapeal kehtib maksevahendina ainult SULARAHA!


3. Võistluse kirjeldus

3.1. Orienteerumine toimub kahes klassis – asfalt (ASF) ja kruus (KRU).
3.2. Põhidokumendiks on rajakaart (RK).
3.3.  RK-l on märgitud kontrollpunktid (KP), tavaline KP on väärt 1000 p, raskem KP on väärt 1500 p. KP jagatakse KP külastajate vahel.
3.4. Võistleja ülesandeks on:
3.4.1. Pildistada RK märgitud kohtades olevaid QR-koode vastavalt p. 4 juhendile.
3.4.2. Läbida trass etteantud kontrollajas;
3.4.3. LK läbimine on vabatahtlik ja LK toimumise info saab stardis.
3.4.4. JPG-formaadis pildifailid esitada finišikohtunikule peale finišeerumist max 30 min jooksul.
3.5. Start -- kohtunik annab võistlejatele üle RK.
3.6. Finiš -- võistleja on orienteerumise lõpetanud, kui ta on pildistanud finiši QR-koodi tahvelarvutis ning max 30 min jooksul esitanud JPG-formaadis pildifailid finišikohtunikule.


4. Pildistamise juhend

4.1. Fotoaparaat, telefon või muu pildistav seade, mis teeb .jpg formaadis teravaid pilte.
4.2. Mittesobivateks pildistamisseadmeteks on NOKIA Symbian operatsioonisüsteemiga telefonid, kuna neil esineb tarkvaravigu, mis kodeerivad piltide juurde vale kellaaja. Konkreetselt on probleeme olnud mudelitega C1, X3, 300 ja 210, kuid probleeme võib esineda ka teiste mudelitega. Nimetatud seadmete kasutamisel võidakse Teie tulemus tühistada, sest tarkvara ei võimalda lugeda vigase kellaajaga pilte.
4.3. Pilditegemise seadme kell ja kuupäev peavad olema reaalajas.
4.4. Sobiv pildi suurus: 1600x1200 pikselit~500KB (kuid mitte väiksem kui 1024x768 pikslit). Mida väiksem, seda parem, soovitavalt mitte üle 1MB, et lihtsustada finišis piltide kopeerimist.
4.5. USB ühenduskaabel või mälukaardilugeja, et võimaldada finišikohtunikul piltide kopeerimine.
4.6. Kontrollpunkti läbimist tõendab võistleja pildistatud QR kood. Kontrollpunktis olevat QR koodiga tahvlit peab pildistama järgmiste reeglite järgi:
4.6.1.Pilt peab olema terav.
4.6.2.Pildistama peab tahvliga samalt kõrguselt, mitte kõrgemalt ega madalamalt.
4.6.3. Pildistama peab risti tahvli pinnaga, mitte küljelt.
4.6.4. Pildistama peab maksimaalselt 1 meetri kauguselt.
4.6.5. Pildile ei tohi jääda kõrvalisi objekte, vaid ainult KP tahvel QR koodiga.
4.6.6. QR kood peab olema pildil tervenisti nähtav
4.6.7. Ebaõnnestunud pilte ei pea kustutama, sest tarkvara tuvastab topelt tehtud pildid ise. Küll on tungivalt soovituslik teha kohe esimesel pildistamisel kvaliteetne ja reeglitele vastav jäädvustus.
4.6.8. Uduse või eelnevaid reegleid eirava foto korral võistleja antud KP läbimist ei arvestata.
4.6.9. Kadunud QR koodiga kontrollpunkt tühistatakse kõigil võistlejatel.
4.6.10. Võistleja on võistluse lõpetanud, kui on pildistanud finišis asuvat tahvelarvutit QR koodiga ja fotoaparaadi mälukaardil olevad pildid kohtuniku arvutisse kopeerinud.
4.6.11. Kohtunikele esitada ainult kontrollfotod!


5. Radade iseloomustus ja kontrollpunktide (KP) tähistus

5.1. Kruus – rada kulgeb valdavalt kruusa- ja pinnasteedel.
5.2. Asfalt – rada kulgeb valdavalt tolmuvaba kattega teedel.
5.3. KP-d on tähistatud kaardil punase ringi (tavaline KP) ja kolmnurgaga (raskem KP).
5.4. KP-d on tähistatud looduses lindiga
5.5. KP-s võib olla lisainfot lisapunktide saamiseks
5.6. LK läbitakse enne starti.
5.6.1. KRU LK ja ASF LK on ühine
5.6.2. LK on avatud kell 10:00 kuni 13:00. Täpne juhendamine kohapeal.


6. Punktiarvestus

6.1. KP-d on RK-l tähistatud punase ringi või kolmnurgaga ning kontollpunkt asub tähise keskel. Tavaline KP on algselt väärt 1000p, raskem KP 1500p. KP  jagatakse külastajate arvuga. Näide: Raskemat KP-d läbis 5 võistlejat, punkte KP eest saab 1500/5=300 punkti.
6.2. Kõik jagamisel tekkivad punktid ümardatakse alla, täisarvuni. Näide: 83.33 ja 83.92 = 83p.
6.3 LK osalemise eest saab iga võistleja 500p
LK tulemuse eest saadud punkte ei liideta orienteerumispunktidega.
6.4. Võistluse võidab võistleja, kes kogub summaarselt kõige suurema punktisumma (orienteerumise KP punktid + LK osalemise 500 punkti - karistuspunktid).
6.5. Võrdse punktisumma kogumisel eelistatakse LK pingereas eespool olevat võistlejat. Kui ka siis on tulemus võrdne, eelistatakse võistlejat, kes varem finišeerus.


7. Võistlusmasinad, võistlejad, võistlusklassid, varustus

7.1. Lubatud on võistelda kuni kolmerattalise sõidukiga.
7.2. Võistlusratas peab vastama liiklusseadusega kehtestatud nõuetele (võistleja omal vastutusel).
7.3. Võistlejal peab olema fotode tegemise vahend vastavalt p.4 kirjeldatule.
7.4. Lubatud on kasutada igasuguseid navigatsioonivahendeid.
7.5. Võistlejal on lubatud kaasa võtta kaassõitja (kaardilugeja).
7.6. Vastavalt liiklusseadusele vajalikud dokumendid.
7.7. Võistlejal peab kaasas olema kirjutusvahend.
7.8. Igal võistlejal peab orienteerumisvõistluse ajal olema kaasas töötav (ja laetud akuga) mobiiltelefon, mille number on esitatatud registreerimisankeedil ja Omavastutuse kokkuleppel. NB! See on ohutusnõue!


8. Registreerimine ja osavõtumaks

8.1. Võistleja on registreerunud, kui osavõtutasu on laekunud. Majutus on broneeritud, kui majutuse raha on laekunud.
8.2. Registreerudes enne 23. septembri kella 23:59, tuleb osavõtu eest maksta  20 €.
8.3. Registreerudes kohapeal, tuleb tasuda 25 €. Kaassõitja ei pea tasuma osavõtutasu.
8.4. Majutus Adila Campis on 4-stes, 6-stes ja 8-stes tubades, samuti madratsil. Voodikoht 13 eur, madrats 7 eur, telk tasuta. Majutuse raha võib tasuda koos osalustasuga. Tubade ja voodikohtade kohta käib reegel „Kes ees, see mees“ Majutuse infot küsi Villult 53960123 või This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8.5. Osavõtutasu kanda Viljar Raudauk pangakontole EE391010010419746223, märkustesse lisada võistlejanimi, võistlusklass, telefon ning majutussoov.
8.6. Osalustasu maksmine kohapeal on võimalik ainult sularahas.
8.7. Võistlus toimub, kui startijaid on üle 3 võistleja ühes võistlusklassis.
8.8. Maksimaalne võistlejate arv 120 (60 ja 60).


9. Üldised kohustused

9.1. Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma liiklusseaduse nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusratta juht.
9.2. Võistleja peab loetavalt (trükitähtedega) täitma, allkirjastama ja tagastama kohtunikele Omavastutuse kokkuleppe.
9.3. Võistluse käigus on võistlusratta hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil.


10. Karistused

10.1. Võistluse ajal kohtunike poolt fikseeritud liiklusseaduse rikkumine - diskvalifitseerimine.
10.2. Finiši kontrollaja (18:00) ületamine annab iga hilinetud minuti kohta - 10 karistuspunkti. Orienteerumise finiš suletakse lõplikult kell 20:00.
10.3. Keskmise kiiruse 80km/h ületamine punktist A punkti B, trahv iga ületatud km/h eest -10 karistuspunkti.
10.4. Kohtunike korralduste mittetäitmine --diskvalifitseerimine.
10.5. Rajatähiste tahtlik rikkumine või teisaldamine - diskvalifitseerimine.

11. Protestid

11.1. Võimalikud protestid lahendab peakohtunik.

12. Autasustamine

12.1. Autasustatakse  ASF ja KRU klassi  kolme paremat võistlejat.
12.2. Autasustatakse LK võitjat.
12.3. Autasustatakse  ASF ja KRU klassi kolme paremat naist. Naiste paremusjärjestus leitakse üldparemusjärjestusest.
12.4. Võimalikud on eriauhinnad ning loosiauhinnad.

13. Korraldajad

13.1. Võistluse korraldaja Viljar Raudauk ja co
13.2. Peakohtunik: Viljar Raudauk (Villu) ja Raul Rokk


14. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab peakohtunik kohapeal.