Kõrtsitee 2017 juhend

Moto-orienteerumine “Kõrtsitee 2017” (muudetud 19.04.2017)
Streetmoto Orienteerumissarja 1. osavõistlus


1. Ajakava

Laupäev 22. aprill 2017 -> Pühapäev 07.05.2017
Registreerimine 10.00 – 11.30
Soe toit 10.00 - 21.00
Start 12.00
Kontrollaeg lõpeb 18.00
Autasustamine 20.00
Õhtul ühislaulmine ja udupeened seltskonnamängud

Ööbimine:

Variant 1- telgis, tasuta
Variant 2 - www.klaaramanni.ee 8,5km kõrtsist. Orienteeruja hind 18 eurikut kolmeses toas. Transport õhtul 24.00 kõrtsist klaaramanni ja hommikul 10.00 tagasi.
Variant 3 - www.riverrose.eu 1,0 km kõrtsist, ponkaland.com 4,5km kõrtsist

2. Aeg ja koht
2.1 Võistlus toimub laupäeval 22.04.2017 -> pühapäeval 07.05.2017  üldiseks liikluseks avatud teedel.
2.2 Võistluskeskus, start ja võistluse lõpetamine on Kodukõrtsis (Jõesuu, Tori vald, Pärnumaa).
2.3 Info võistluse kohta tel. 509 3161 või e-mailil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.4 Võistluse kodulehekülg asub orienteerumine.streetmoto.ee

3. Korraldajad

3.1 Võistluse korraldajad on Kodukõrts ja MK JLME 
3.2 Peakohtunik: Üllar Laid
3.3 Võistluse sekretär: Kaie Pärn
3.4 Punktiarvestus: Enn Kukk
3.5 Trass: Hr. Nõel, Kõrtsmik

4. Võistluse kirjeldus

4.1 Võistlustrassi orienteeruv iseloomustus:
a) asfalti klass: trass kuni 80% asfaltkattega teed, 20% kruusakattega teed .
b) kruusa klass: trass kuni 70% kruusakattega teed, 30% katteta teed.
4.3 Start: Võistleja toob oma võistlusratta kella 11.30-ks Kodukõrtsi ette platsile. Ligikaudu 12.00 kõlab stardikäsklus, misjärel võib võistleja kohtuniku käest kaardi võtta ja startida.
4.3.1 Finiš: võistleja on võistluse lõpetanud, kui ta on pildistanud finišimärki ja fotoaparaadi finišikohtunikule Kodukõrtsis üle andnud.
4.3.2 Võistleja, kes on fotoaparaadi finišikohtunikule üle andnud on võistluse lõpetanud, st. ta ei saa uuesti aparaati võtta ja edasi võistelda.
4.3.3 Kaduma läinud tähistusega kontrollpunktid loetakse kõigil võistlejatel läbituks.
4.3.4 Võistleja ülesandeks on pildistada läbitud kontrollpunktides (KP) olevaid QR-koode

5. Punktide arvestus

5.1 Iga KP läbimine annab 10 punkti.
5.2 Iga kontrollajast üle läinud minut annab 1 miinus punkti.
5.3 Lisakatsel saab punkte 10-st 1-ni.
5.4 Preemiapunktid: Võistlustrassil võib olla üks või rohkem KP-i, mille ülesleidmisel(või lisaülesande täitmisel) saab võistleja topelt punktid.

6. Kontrollpunktide tähistus

6.1 KP on kaardil märgitud ringiga.
6.2 Maastikul on kinnitatud mõne püsiva objekti, enamasti puu külge, QR-kood.

7. Võistlusmasinad, võistlejad, võistlusklassid, varustus

7.1 Võistelda on lubatud kuni kolmerattalise sõidukiga.
7.2 Võistlusratas peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.
7.3 Lubatud on igasugused lisa mõõteriistad.
7.4 Võistlejal on lubatud kaasa võtta vanuse- ja soopiiranguta orienteeruja (kaardilugeja).
7.5 Arvestust peetakse kahes klassis: Asfalt ja Kruus.
7.6 Võistlemiseks on vajalik fotoaparaat, nutitelefon vms, koos USB kaabliga.
7.7 Pildistamise juhend


8. Vajalikud dokumendid

8.1 Registreerimisankeet (täidetakse elektroonselt või kohapeal).
8.2 Kõik liiklusseadusega nõutavad dokumendid .

9. Registreerimine ja osavõtumaks

9.1 Registreeruda saab internetis registreerimisankeedi alusel või kohapeal enne starti.
9.2 Kulutuste osaliseks kompenseerimiseks on kehtestatud osavõtumaks (võistleja kohta) osavõtutasu laekumisel kuni 19.04.17 -> 02.05.17 – 25 €, hiljem – 35 €. Võistleja loetakse registreerunuks peale osavõtutasu laekumist. Kaassõitja ei pea tasuma osavõtutasu.
9.3 Osavõtutasu saab maksta sularahas või ülekandega OÜ Limbo J.P. arveldusarvele Swedis, IBAN: EE292200001120160133 (selgitusse Kõrtsitee, klass ja osavõtja nimi).
9.4 Registreerunud võistleja võistlusele mitteilmumise korral osavõtutasu ei tagastata.
9.5 Võistlus toimub, kui startijaid on üle 3 võistleja ühes võistlusklassis.

10. Üldised kohustused

10.1 Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma liiklusseaduse nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusratta juht.
10.2 Võistluse käigus on võistlusratta hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil.

11. Karistused

11.1 Kontrollajaks mitte finišeerumine – iga hilinetud  minuti eest, miinus 1 punkti.
11.2 Kohtuniku poolt fikseeritud jäme(no selline, väga jäme) liiklusseaduse rikkumine - diskvalifitseerimine.
11.3 Kohtunike korralduste(näiteks, mitte teretamine vms ebaviisakus) mittetäitmine - diskvalifitseerimine.
11.4 Rajatähiste tahtlik rikkumine või teisaldamine - diskvalifitseerimine.

12. Protestid

12.1 Protestid ei tule kõne allagi. Kui siiski, siis lahendab need peakohtunik… millalgi.

13. Autasustamine

13.1  Autasustatakse mõlema klassi kolme esimese kümne, esimest kolme võistlejat, ehk siis 1,2,3, 11,12,13, 21,22,23 koht. Lisaks veel daamede esikolmik, nii kruusal kui asfaldil.
13.2 Korraldaja ja võistluse sponsorid võivad välja panna eriauhindu.

14. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab peakohtunik kohapeal.